fbpx

TIETOSUOJASELOSTERekisterinpitäjä
Trendi Kaihdin Oy (y-tunnus 2439732-1)
Sammonkatu 15 33540 Tampere
myynti@trendikaihdin.fi / 0504411576


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Leppänen Matti
Sammonkatu 15 33540 Tampere
0400872145 / matti@trendikaihdin.fi


Rekisterin nimi
Trendi Kaihdin Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteystietoja kerätään henkilöistä, jotka haluavat asioida Trendi Kaihdin Oy:n ja/tai  Tampereen Liukuovitehdas Oy:n kanssa tai saada lisätietoa yrityksemme edustamista tuotteista. Tietoja käytetään asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Sukunimi, etunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,  sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Säännön mukaiset tietolähteet
Asiakkaiden / henkilöiden lähettämät yhteydenottolomakkeet (internet)
Asiakkaiden / henkilöiden lähettämät sähköpostit.
Asiakkaiden / henkilöiden puhelimessa itse antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Trendi Kaihdin Oy ei luovuta tai siirrä rekisterin tietoja eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä Trendi Kaihdin Oy ei luovuta rekisterin tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
a)Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterit on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
b) Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus
Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tiedot ovat tarkistettavissa EU:n ja Suomen henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa sähköpostitse rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas- ja sidosryhmätahoilla on oikeus vaatia Trendi Kaihdin Oy:n rekisterissä olevan heitä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee osoittaa sähköpostitse rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin ilman rekisteröidyn lupaa.